Hakkımızda

Solida GYO

KISACA SOLİDA

2003 yılında kurulan firmamız 2015 yılından itibaren yeni ismi ile, kendine modern teknolojiyi kullanarak yüksek standartta hizmet vermeyi amaç edinmiştir. SOLİDA GYO A.Ş. şu anda sahip olduğu zengin makine ve ekipman parkı ve güçlü mali altyapısı ile Türkiye’nin sayılı firmalarından biri haline gelmiştir.

Önemli altyapı ve üstyapı projelerine imza atan SOLİDA GYO A.Ş.’in tamamlanan taahhütleri arasında; barajlar ve hidroelektrik santralleri, oteller, toplu konutlar, anahtar teslimi fabrika ve hastaneler ile atık su arıtma tesisleri bulunuyor.

Yaklaşık olarak 150 çalışanı bulunan firmamızın hem kendisi hem de iştirakleriyle birlikte yapımına şu anda devam ettikleri işleri arasında toplam proje bedeli 200 milyon USD’ye varan enerji, inşaat işleri ve altyapı projeleri bulunmaktadır. 

Farklı Bir Anlayış

Faaliyet alanlarımızın gerektirdiği tüm teknik donanıma ve bilgi birikimine sahip olan
çalışanlarımızla, modern iş yaşamının öncü çalışma sistemlerini uygulayan anlayışımızla
birlikte proje geliştirme, uygulama ve genel müteahhitlik kapsamında sonuç odaklı iş
modellerine sahip, fark yaratan bir kurum olarak, sektörün en hızlı gelişen şirketlerinden
biri olmak bize gurur veriyor. Türkiye ve uluslararası arenada kalite standartlarını
belirleyen kimliğimizle, içerisinde bulunduğumuz faaliyet alanlarında en doğruyu
yapmak için çalışıyoruz

Farklı Bir Güç

Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde her adımda daha iyisini hedefleyen iş ortaklarımızın,
ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken amacımız, sürdürülebilir memnuniyeti yaratmaktır.
Tüm faaliyetlerimizde uluslararası standartlara uygun hizmetleri ve müşteri odaklı hizmet
anlayışımızı daima üst seviyede tutarak; saygın, güvenilir ve tercih edilen bir proje ve
müteahhitlik firması olma vizyonumuza sıkı sıkıya bağlıyız. Bütün bunların sonucu olarak
tüm birikimimizi; toplumsal, ekonomik ve çevresel anlamda yarar sağlayan önemli
projelere yönelterek, farklı iş alanlarına taşıyarak, yatırımcı kimliğimizle Türkiye’nin önde
gelen firmalarından biri olmayı vizyonumuz olarak belirledik.

Farklı Bir Değer

Yaşam alanlarımızı şekillendiren projelerimizi gerçekleştirirken, yapılacaklar listemizin ilk sırasında insan hayatı ve bu hayatın kalitesi var. Tüm çalışanlarımızın görev bilincini, bu konudaki sorumluluğuyla birlikte değerlendiriyor ve her faaliyetimizde önceliği insanın huzur ve refah seviyesinin artırılmasına veriyoruz. Her büyüklükteki kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını güçlendiren altyapı hizmetlerinden işlevsel konut projelerine kadar her alanda uzmanlığımızla fark yaratıyoruz.

Farklı Bir Yaşam

Hayatta kalma içgüdüsünün ilk adımlarından biridir, insanın kendine ait yaşam alanını kurması. Biz, bu en temel ihtiyaçlardan birini karşılarken, yaşamın bütün evrelerini göz önünde bulunduruyor ve çevresiyle uyumlu, yaşam kalitesini artıran projeler gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız dünya, tükettiğimizden fazlasını korumayı ve yerine koymayı gerektiriyor. Yeryüzünde, toprağın altında ve suda milyarlarca canlıyla aynı hayatı paylaşıyoruz. Kadim inanışların ağaç dikmeyi kutsal olarak tanımlaması, mitolojiden bilime tüm sistemlerin yaşamı birlikte ve birbirine bağlı olarak tanımlaması, hiçbir zaman unutmamamız gereken bir gerçeğin ifadesi.

Farklı Çözümler

Yaşadığımız dünya, tükettiğimizden fazlasını korumayı ve yerine koymayı
gerektiriyor. Yeryüzünde, toprağın altında ve suda milyarlarca canlıyla aynı hayatı
paylaşıyoruz. Kadim inanışların ağaç dikmeyi kutsal olarak tanımlaması, mitolojiden
bilime tüm sistemlerin yaşamı birlikte ve birbirine bağlı olarak tanımlaması, hiçbir
zaman unutmamamız gereken bir gerçeğin ifadesi.

Farklı Bir Yaşam

Hayata geçirdiğimiz tüm projelerle sadece bir ev ya da ofis inşa etmiyor, insana verdiğimiz değerle, odağımıza “iyi yaşam”ı alarak, yeni yaşam biçimleri geliştiriyoruz. Aldığımız ilk nefesle birlikte, yaşadığımız gezegenin bir parçası oluyoruz. Yaşam boyu temel ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında attığımız her adımda, büyük bir dengenin içinde, bizim payımıza düşen sorumluluklar var.